Uchwała Programowa

Uchwała Programowa Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich podjęta dnia 5 kwietnia 2000 r.

 

 1. Działania na rzecz ochrony środowiska Wzgórz Strzelińskich
  1. ochrona walorów krajobrazowych,
  2. ochrona fauny i flory ,
  3. działania na rzecz wprowadzenia naturalnej gospodarki leśnej
 2. Zagospodarowanie Wzgórz Strzelińskich poprzez:
  1. budowę bazy turystyczno-wypoczynkowej,
  2. inspirację budowy zbiorników małej retencji wodnej
  3. działania na rzecz renaturyzacji rzek i potoków
 3. Inspirowanie i wspomaganie rozwoju agroturystyki i rolnictwa ekologicznego.
 4. Wspieranie badawczych prac archeologicznych i historycznych prowadzonych na terenie Wzgórz i miasta Strzelina
 5. Inspirowanie działań mających na celu odbudowę starego miasta w Strzelinie.
 6. Udzielanie stypendiów i innej pomocy materialnej studentom i naukowcom, których nauka lub praca ma na celu badania, opracowania i publikacje dotyczące obszaru Wzgórz Strzelińskich.
 7. Inspirowanie rozwoju gospodarczego obszaru Wzgórz Strzelińskich, szczególnie w zakresie eksploatacji zasobów mineralnych, zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
 8. Promocja materiałów o tematyce historycznej oraz ukazująca dorobek miasta i obszaru Wzgórz Strzelińskich, edycja albumów, przewodników, prospektów, map i pamiątek.
 9. Nawiązanie kontaktów z byłymi członkami Strehlener Gebirge Vereine (SGV) w celu skorzystania z ich doświadczeń.