Dokonania

Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich założyło grono entuzjastów 29 lutego 2000 r. Wtedy to uzyskano rejestrację w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Zabiegi o rejestrację trwały od m-ca stycznia. Według statutu Towarzystwo powołano w celu propagowania turystyki w regionie Wzgórz Strzelińskich, zagospodarowania turystycznego terenu, budowy infrastruktury turystycznej, wspomagania rozwoju miasta Strzelina i innych miejscowości na terenie działania Towarzystwa, dbałości o zachowanie obiektów zabytkowych i czynienie ich użytecznymi, wspomagania działalności kulturalnej, naukowej związanej z obszarem Wzgórz oraz ochrona naturalnego środowiska.

Bardzo trudno zostać członkiem Towarzystwa. Oprócz kryteriów całkowicie oczywistych, np. dobra opinia w środowisku, kandydat winien mieć skończone 25 lat, ustabilizowaną sytuację materialną, bowiem składki są wysokie. Przede wszystkim musi interesować się tematyką określoną statutem i być aktywnym. Przyjęcie do Towarzystwa, oprócz jeszcze wielu innych obwarowań, wymaga zgody wszystkich członków przy referencji co najmniej pięciu członków wprowadzających. Aktualnie Towarzystwo liczy 18 członków w tym 14 członków założycieli (jeden zmarł). Już w roku założenia Towarzystwo uruchomiło nieczynną od wojny fontannę w strzelińskim Rynku. Fontannę zwieńczono posągiem „Strzelca”, nagiego łucznika na koniu, który już przed wojną był symbolem miasta. Po wojnie zaginął. Historycznie nawiązywał do czynu Strzelinian, którzy podążyli z odsieczą oblężonej przez cesarza Henryka II w 1017 r. Niemczy. Strzelinianie byli wówczas znanymi i cenionymi łucznikami.. Posąg na zlecenie TWS wykonała pracownia artystyczna P. Roberta Sobocińskiego z Poznania w oparciu o ikonografię przesłaną przez TWS. Przekazanie fontanny oraz posągu „Strzelca” mieszkańcom miasta odbyło się w dniu święta Miasta 29 września 2000 r. Z tej tej okazji Towarzystwo wydało album w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim) p.t. „Widoki dawnego Strzelina i okolic”. Jest to edycja bardzo starannie i poprawnie wykonana.

W drugim roku swojego istnienia Towarzystwo Wzgórz Strzelińskich ustanowiło nagrodę „Strzelca” (wraz z Towarzystwem Rozwoju Regionalnego Strzelin 2000) dla wybitnych Strzelinian, organizacji i przedsiębiorców. Odtąd w dniu Patrona Strzelina będzie przyznawać się nagrody „Strzelca” – miniaturę posągu, dyplom i gratyfikację pieniężną. Pierwszym laureatem tej nagrody został ksiądz prałat Jan Tympalski, proboszcz strzelińskiej parafii p.w. Matki Chrystusa I Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W tym też roku Towarzystwo rozpoczęło prace studyjne i terenowe nad dużym zadaniem – budową ścieżki dydaktycznej po Wzgórzach Strzelińskich. Opracowano koncepcję, wyznaczono miejsca na obiekty infrastruktury turystycznej, poczyniono niezbędne uzgodnienia z Nadleśnictwem w Henrykowie i Wydziałem Ochrony Śšrodowiska Urzędu Wojewódzkiego. Rozpoczęto starania o uzyskanie części środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zainicjowano prace studyjne nad możliwością utworzenia zbiornika retencyjnego na Oławie w obrębie miasta. Zamierzenie to zostało sfinansowane przez Urząd Miasta i Gminy. Opinia pozytywna. Zgłoszono do Urzędu Patentowego RP ochronę znaków towarowych: logo TWS i „Strzelca”.

Trzeci rok (2002) rozpoczął się kontynuacją prac przy ścieżce dydaktycznej i ich zakończeniem. Rozmiary ścieżki są imponujące: Łączna długość szlaków – ok. 65 km. Obiekty na szlakach : 4 parkingi, 30 miejsc do wypoczynku, altana z pełnym wyposażeniem (stoły, ławy, kosze na śmieci), 4 kontenery na nieczystości, 14 tablic informacyjnych i poglądowych, 70 tablic z opisami przyrody, 20 stołów kamiennych, 80 ławek, tyleż koszy. 4 latryny (WC) 6 źródeł i inne. Uroczystego otwarcia śšcieżki dokonano w dniu 29 maja 2002 r. o godz. 17.00 przy altanie na Skrzyżowaniu pod Trzema Dębami. Przy tej okazji wydano przewodnik pt. „Śšcieżka Dydaktyczna na Szlakach Wzgórz Strzelińskich” przy finansowej pomocy WFOŚiGW. Wcześniejszy zamysł powołania do życia Muzeum Regionalnego spotkał się z aprobatą ówczesnych władz miasta. Propozycję tą Towarzystwo łączyło z ożywieniem pozostałości ratusza i umieszczeniem w niej stałej ekspozycji. Z tej okazji Towarzystwo gościło mieszkańców Herne byłych mieszkańców Strzelina zainteresowanych tym pomysłem. Z okazji 110 rocznicy założenia Parku Miejskiego przez ideowych poprzedników dzisiejszego Towarzystwa Wzgórz Strzelińskich – Strehlener Bergeverein odsłonięto kamień pamiątkowy uwieczniający ten fakt. W dniu Święta Miasta wręczono nagrodę „Strzelca” II Edycji emerytowanej nauczycielce akademickiej i miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, wychowawczyni wielu pokoleń Strzelinian, Pani dr Irenie Czachorowskiej.

Czwarty rok działania TWS rozpoczął się od wielkich planów. Przede wszystkim, planu rozbudowy ścieżki dydaktycznej, a mianowicie wzniesienia dwóch altan: na Gromniku i przy Źródle Cyryla nieopodal Ziębic. Budowa ścieżki jest przedsięwzięciem dynamicznym, rozwijającym się. Inspiruje członków Towarzystwa do nowych idei i do ich realizacji. Bardzo wiele wnoszą do innego spojrzenia na zadanie propozycje turystów korzystających ze ścieżki. W dalszym ciągu otwarta jest sprawa wieży widokowej na szczycie Gromnika. Wstępne uzgodnienia z władzami Lasów Państwowych i Konserwatorem Zabytków zostały dokonane. Wielu miłośników turystyki rowerowej ucieszy następne zamierzenie TWS, a mianowicie rozpoczęcie starań o przejęcie nieczynnych torowisk od PKP na urządzenie ścieżek rowerowych. Sprawa jest już dość dalece zaangażowana. Towarzystwo zamierza również wydać dwie pozycje albumowe. I chociaż materiał jest już właściwie zgromadzony, to realizację zamierzenia hamuje brak środków. Zapewne tylko chwilowo. Nowe władze miasta podejmują projekty: zgłoszony jeszcze w 2001 r., dotyczący budowy zbiornika retencyjnego na Oławie oraz urządzenie muzeum regionalnego, co wiąże się z ożywieniem pozostałości po ratuszu.

TWS